கம்யூனிசம்

இன்றைய சுற்றுசூழல் பிராச்சனைகள் குறித்து மார்க்ஸ் என்ன சொல்லுகிறார் ?

சோவியத் யூனியன் சிதறுண்டதும்,சீனாவின் பொருளாதாரம் வேறு பாதையை நோக்கி திரும்பியதும்,இனி முதலாளித்துவம் மட்டுமே உலகத்தை ஆட்சி செய்யும் என நினைக்கத் தோன்றியது.

இன்றைய சுற்றுசூழல் பிராச்சனைகள் குறித்து கார்ல் மார்க்ஸ் என்ன சொல்லுகிறார் ?

சோவியத் யூனியன் சிதறுண்டதும்,சீனாவின் பொருளாதாரம் வேறு பாதையை நோக்கி திரும்பியதும்,இனி முதலாளித்துவம் மட்டுமே உலகத்தை ஆட்சி செய்யும் என நினைக்கத் தோன்றியது.

200 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு,  இந்தியச் சூழலில்  ஏன் மார்க்ஸ் பொருத்தமானவராக  இருக்கிறார்?

உலகிலுள்ள மற்றவர்களைப் போலவே முழுமையற்ற அறிவின் அடிப்படையில் மார்க்சின் கோட்பாட்டை நிராகரிக்கும் சிந்தனையாளர்களும்  சமூக கோட்பாட்டாளர் களும்  அரசியல் தலைவர்களும் இந்தியாவில் உள்ளனர்.

பழங்குடி மக்களுக்கு எதிராக அரசுகள் நடத்தும் மனித உரிமை மீறல்கள்

தன் முகநூல் பதிவில் ஆதிவாசிகளுக்கு எதிராக அரசுகள் நடத்தும் மனித உரிமை மீறல்களையும் நக்சல் விஷயத்தில் சட்டீஸ்கர் அரசு கையாளும் விதத்தையும் எதிர்த்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மனித வாழ்வியலுக்கான பொதுவுடைமை கோட்பாட்டை விதைத்த பேராசான் ''கார்ல் மார்க்ஸ் 200''

மூலதனம் இறந்த தொழிலாளரை போன்றது. இது உயிருள்ள தொழிலாளரின் உழைப்பை உறிஞ்சும் வாழ்கிறது

எமது வாழ்கையின் துணி

பத்து வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளன் முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியைப் பற்றி ஆராய விரும்பினால் வரலாற்று துறையில் வேலை கிடைப்பது பெரும் பாடாகயிருக்கும்.