புதிய ஜனநாயக தேசிய முன்னணி மலரப்போகின்றது- பிரதமர் ரணில்

/files/detail1.png

புதிய ஜனநாயக தேசிய முன்னணி மலரப்போகின்றது- பிரதமர் ரணில்

  • 0
  • 0

 

புதிய அரசியல் கட்சியான ஜனநாயக தேசிய முன்னணி வரும் 2 வாரங்களுக்குள் அமைக்கப்படும் என பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐக்கிய தேசிய  முன்னணி உள்ளிட்ட  ஜனநாயகத்தை மதிக்கும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள், அமைப்புக்களை ஒன்றிணைந்து புதிய அரசியல் சக்தி ஒன்றைக்கட்டியெழுப்புவோம் என்றும் பிரதமர்  கூறியுள்ளார்.

இந்நிலையில், இலங்கையைக் கட்டியெழுப்புவதே இந்த புதிய கூட்டணியின் நோக்கமாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave Comments

Comments (0)