இலங்கையின் விமான நிலையத்தின் 70 வீத பங்குகளைப்பெறும் இந்தியா

/files/detail1.png

இலங்கையின் விமான நிலையத்தின் 70 வீத பங்குகளைப்பெறும் இந்தியா

  • 0
  • 0

 

மத்தல விமான நிலையத்தின் 70 வீதமான பங்குகளை இலங்கை அரசாங்கம் இந்தியாவிற்கு வழங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

சீனாவிற்கு அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தின் பங்குகள் வழங்கப்பட்டது போல் 70 வீதமான பங்குகள் இந்தியாவிற்கு வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கு அனுமதி அளிக்கும் அமைச்சரவை பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. மத்தல விமான நிலையதை்தை கூட்டு முயற்சியாக அபிவிருத்தி செய்யும் உடன்பாட்டில்  இலங்கை விமான நிலைய மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனமும் இந்தியாவின் விமான நிலைய அதிகார அமையும் கையெழுத்திட்டுள்ளன.

இரண்டு தரப்புக்களும் கலந்துரையாடிய பின், அமைச்சரவைப் பத்திரத்தில் திருத்தங்கள் செய்யப்படும் மத்தல விமான நிலையம் ஆதாயத்தை தரும் திட்டமாக இல்லாததால் அதன் 70 சத வீதத்துக்கும் குறைவான பங்குகளை ஏற்க இந்தியா மருத்து வகின்றது. விமான நிலையங்களின் மூலம் ஓர் இரவில் இலாபமூட்ட முடியாது என்றும் அதற்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் வரை தேவைப்படும்  என்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

முதலில் மத்தல விமான நிலையத்தை  99 ஆண்டுகள் குத்தகைக்குப்பெற்றுக்கொள்ளவே இந்தியா விரும்பியது. எனினும் நடத்தப்பட்ட பேச்சுக்களையடுத்து 40 ஆண்டு  குத்தகை உடன்பாடாக கையெழுத்திட  இணங்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் இரண்டு தரப்பும் இந்தக்கூட்டு முயற்சி உடன்பாட்டை, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மீளாய்வு செய்ய முடியும். அத்துடன் பங்குவிகிதம் தொடர்பாகவும் இரு தரப்பினரும் மாற்றங்களை செய்யமுடியும் என்று கூறப்படுகின்றது.

Leave Comments

Comments (0)